Achtergrond


 

 

 

 

 

Bruggenbouwer
Ik heb toneel, muziektheater, opera, koor- en multimediaprojecten geleid, waarbij mijn ontwikkeling als regisseur zich vooral in het buitenland heeft afgespeeld, met name tijdens een dertigtal projecten in Rusland, in professionele theaters en op toneelscholen. Bovendien komen de verschillende invalshoeken uit mijn biografie in het regieschap bij elkaar.

Ik ben voortdurend op zoek naar manieren om de eigenheid en de kracht van de mensen waarmee ik werk te mobiliseren. Van daaruit zoek ik naar de raakvlakken tussen culturen en de verbindingsgebieden tussen verschillende kunstdisciplines.

Mijn ervaringen als performer zijn belangrijk voor mijn beoefening van artistiek leiderschap. Ik begrijp acteurs en musici en werk graag samen met technici, ontwerpers, programmeurs, organisatoren, op zoek naar hun  creativiteit.

Michael Tsjechov en Bertold Brecht
Naast mijn eigen lespraktijk heb ik als regisseur en docent in vele landen samengewerkt met experts in Michael Tsjechov’s akteurstechniek, in theaters, tijdens een twintigtal internationale theaterfestivals in diverse landen en op Russische en Deense theaterscholen, onder andere aan de vermaarde opleidingen van Anatoly Vassielev en het Moscow Art Theatre (MChAT), ook in het kader van de viering van 100 jaar MChat, het koninklijk bezoek aan Moskou en het derde eeuwfeest van Sint Petersburg.

Ik heb acht jaar lang deel uitgemaakt van de artistieke leiding van de Nederlandse Michael Tsjechov Theateropleiding. Daar heb ik naast muziek en zangles, lesgegeven in de vakken theatertheorie en muziektheater (Shakespeare, Poesjkin, veel Brecht, maar ook projecten met soundscapes, levensliederen, pop, jazz en oratorium). Ook was ik medeorganisator van The International Michael Chekhov Workshop in Engeland 1994 en Berlijn 1995.

Ik ben gegrepen door het vertrouwen in de onuitputtelijke rijkdom van de fantasie dat binnen deze theaterkringen leeft; vervolgens door de rijk geschakeerde methodiek waarmee deze wereld zichtbaar gemaakt kan worden in de stem en het lichaam van de acteur; tevens door de benadering van de mens vanuit een holistisch principe, als fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel wezen.

Daarnaast heb ik me intensief beziggehouden met het theatermethodiek van Bertold Brecht. De vervreemdende speelstijl interigeert me: de spannende verhouding tussen tekst, muziek en mis en scene, waardoor het vreemde, het bijzondere zichtbaar kan worden in de dingen die we normaal voor van vanzelfsprekend houden, vooral in menselijke verhoudingen en in de mechanismen van maatschappelijk onderdrukking. Zoals Brecht de liefdesscene uit zijn Driestuiveropera liet spelen onder een blikken metalen maantje, terwijl alle zaallichten aan waren.

Stem en muzikaliteit van het theater
Deze internationale ervaringen hebben een wezenlijke dimensie toegevoegd aan wat ik de muzikaliteit van het theater noem. Ze hebben me in staat gesteld me grondig te verdiepen in de spraakkunst: ‘Speech in Theatre’ ,‘Shakespearian voice’ en de Russische School en ze hebben me ertoe aangezet nieuwe methodieken te ontwikkelen op de gebieden van klassieke en lichte zangkunst, van spraak, op de raakvlakken tussen klank, theater en andere disciplines. En om in beweging te blijven. Zo ben ik al een paar jaar bezig me te verdiepen in moderne zangtechnieken met name de EVT, Jo Estill’s Voice Training, waarbinnen verschillende stijlen (lichte muziek, klassiek, jazz, spraak) gekoppeld worden aan concrete combinaties van technische elementen.
Onder het kopje ‘docent’, “achtergrond, pedagogische werkervaring’ kun je hier meer over lezen.

Gedegen tekstinterpretatie
Ik beschik over een gedegen tekstinterpretatie, mede dankzij mijn universitaire studie filosofie. Dat merk ik tijdens mijn concrete werk; tijdens het analyseren van teksten, scripts en secundaire literatuur en het nadenken over methodiek, dramaturgie en artistiek beleid en tijdens het schrijven van tekstbewerkingen, scripts en projectvoorstellen, waarvan er inmiddels velen zijn uitgevoerd.