Regisseur


“De muzikale dynamiek van het theater”

Dido en AeneasREGISSEUR

BRUGGEN BOUWEN

Ik leid toneel, muziektheater, opera, multimedia en koorprojecten.
Als  regisseur mobiliseer ik de eigenheid en de kracht van de mensen waarmee ik werk. Van daaruit zoek ik naar de raakvlakken tussen culturen en de verbindings-gebieden tussen de verschillende kunstdisciplines.

Ik werk graag samen met technici, ontwerpers, programmeurs, organisatoren. Als filosoof begrijp ik hun taal en omdat ik tevens performer en docent ben kan ik hen verbinden met acteurs en musici.

SPEELSHEID, DIEPGANG, MUZIKALITEIT

Mijn voorstellingen vallen op door het organische verband tussen spel, muziek, beweging en visuele kunstvormen zoals film- en fotoprojecties. Ze bezitten veel dynamiek, mede door het toepassen van improvisatietechnieken. Ze kenmerken zich door een dubbele zoektocht: enerzijds naar de diepere, levensbeschouwelijke lagen en hun relevantie binnen de samenleving, anderzijds naar het innerlijke leven en de psychologische gebaren van de theaterpersonages en van het verhaal wat ze vertellen… maar niet zonder humor.

DRAMATURGIE

INTERVIEW SMOLENSK OVER MACBETH ENSCENERINGMijn theaterervaring en universitaire opleiding vullen elkaar aan tijdens het analyseren van teksten, scripts en secundaire literatuur. En tijdens het schrijven van tekstbewerkingen, scripts en projectvoorstellen… waarvan er inmiddels velen zijn uitgevoerd.

VERDER LEZEN

Voor een greep uit mijn theaterproducties en voorstellingen kun je links doorklikken via ‘voorstellingen’.  Ook voor specifieke informatie over mijn theatrale liederenprogramma’s en Muziektheater ImpAkt, waarmee ik diverse multimediaproducties heb gemaakt . Onder het kopje ‘docent’, kun je  meer lezen over mijn achtergrond en opleiding.

BIOGRAFISCH 1: MICHAEL TSJECHOV ACTEURSTECHNIEK 

Als regisseur en docent heb ik in vele landen samengewerkt met experts in Michael Tsjechov’s akteurstechniek: in theaters, tijdens een twintigtal internationale theaterfestivals in diverse landen en op Russische en Deense theaterscholen, onder andere aan de vermaarde opleidingen van Anatoly Vassielev en het Moscow Art Theatre (MChAT), ook in het kader van de viering van 100 jaar MChat, het koninklijk bezoek aan Moskou en het derde eeuwfeest van Sint Petersburg. Ik heb acht jaar lang deel uitgemaakt van de artistieke leiding van de Nederlandse Michael Tsjechov Theateropleiding. Ook was ik medeorganisator van The International Michael Chekhov Workshop in Engeland 1994 en Berlijn 1995.

tot-27-mei-2007-178Ik ben gegrepen door het vertrouwen in de onuitputtelijke rijkdom van de fantasie dat binnen deze theaterkringen leeft; vervolgens door de rijk geschakeerde methodiek waarmee deze wereld zichtbaar gemaakt kan worden in de stem en het lichaam van de acteur; tevens door de benadering van de mens vanuit een holistisch principe, als fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel wezen.

BIOGRAFISCH 2: BERTOLT BRECHT’S THEATER VAN DE VERVREEMDING 

Daarnaast heb ik me intensief beziggehouden met het theatermethodiek van Bertold Brecht. De vervreemdende speelstijl interigeert me: de spannende verhouding tussen tekst, muziek en mis en scene, waardoor het vreemde, het bijzondere zichtbaar kan worden in de dingen die we normaal voor van vanzelfsprekend houden, vooral in menselijke verhoudingen en in de mechanismen van maatschappelijk onderdrukking. Zoals Brecht de liefdesscene uit zijn Driestuiveropera liet spelen onder een blikken metalen maantje, terwijl alle zaallichten aan waren.