Over Michael Tsjechov’s acteurstechniek


EEN AANTEKENING OVER MICHAEL TSJECHOV’S ACTEURSTECHNIEK EN DE SAMENLEVING 

De Michael Tsjechov techniek hoeft zich niet tot de theaterwereld te beperken, maar leent zich voor het verzorgen van allerlei soorten trainingen, met name binnen het bedrijfsleven, in combinatie met stemwerk.

Het theater biedt een goede ingang om principes voor holistisch onderwijs te ontwikkelen, met andere woorden: het blijkt een goede staalkaart van ‘de hele mens’. Het is toepasbaar op een breed maatschappelijk veld, dat vrijwel het gehele terrein bestrijkt waar presentatie en communicatieve vaardigheden een rol speelden. Door middel van aan het theater gerelateerde methodieken komt de hele communicerende mens in beeld.
Deze methodieken leveren een vruchtbare ingang om inzicht te krijgen en ervaring op te doen in het werken met psychologische en sociale typologieën, als een manier om de wereld waar te nemen en een weg naar zelfkennis. Het is een manier om meer grip te krijgen op de persoonlijke eigenschappen van jezelf en de ander, op de uiterlijke communicatie-vaardigheden en de samenhang daartussen. Dit geldt niet alleen op verbaal niveau maar ook qua fysieke, energetische en sociale uitstraling: wat heb ik  te vertellen en hoe presenteer ik wat ik heb te vertellen. Met andere woorden: welke rollen speel ik, voor welke professie of levensinvulling kies ik en hoe verwerf ik de vaardigheden die nodig zijn om de rol te spelen die hierbij hoort.
Binnen dit proces blijkt het van wezenlijk belang de scholing ter hand te nemen van het specifieke waarnemingsvermogen dat verbonden is met de uitoefening van een specifieke professie.
Op basis van deze voorwaarden blijken de persoonlijke presentatie en de individuele uitdrukkingsvaardigheden trainbaar te zijn. Datzelfde geldt voor de verbeeldingskracht: een belangrijke motor op het pad van individuele en professionele ontwikkeling. Het voorstellingsvermogen richt het beeld van de toekomst waarmee een student de wereld tegemoet zal treden en bepaalt voor een groot gedeelte de motivatie om aan die toekomst te werken.

Leave a Reply