Mijn scholing


“We are bigger than we are  !”

MIJN SCHOLING

 

INHOUD VAN DEZE PAGE

10402569_950723158276452_8208493439264252934_n1. Studies wijsbegeerte en zang.

2.theater en stem.
-Bertold Brecht’s Theatermethodiek.
-Internationaal; Michael Tsjechov’s Acteurstechniek en stemtechnieken.
-Nederlandse Michael Tsjechov theateropleiding.
-Samenwerking: acteurstechniek en regie; theatrale beweging, clownerie, maskerspel; Shakespearian Voice Technique; Sprachgestaltung; voice and energy work.

3. Overige specialistische studies.

4. Theater- en stemwerk, een persoonlijke overweging. Theaterwerk: Michael Tsjechov en Bertolt Brecht.  Stemwerk:fysiek, energetisch, Sjamanisme, Boeddhisme, Christendom.

=============================================

1. STUDIES WIJSBEGEERTE EN ZANG.

Aan de Nijmeegse Universiteit heb ik wijsbegeerte gestudeerd, lesbevoegdheden behaald in de maatschappijleer en de levensbeschouwelijke vorming en ben ik afgestudeerd in de godsdienstfilosofie.
Tijdens deze opleiding realiseerde ik me dat ik de vraag ‘wat beweegt mensen’ niet alleen via het hoofd wilde benaderen. Toen heb ik mijn hart gevolgd en ben ik zang gaan studeren aan het Arnhemse conservatorium, bij Francine Fregerus, waar ik naast mijn artistieke ontwikkeling, met veel plezier heb gewerkt aan mijn lesbevoegdheid en de aantekening ensembleleiding.

2. THEATER EN STEM

Mijn eigen gebaar heb ik gevonden door in de praktijk samen te werken met internationale theaterpersoonlijkheden, waardoor ik in de theatermethodiek ben ingewijd.

Verder lezen: In het laatste item van deze page kun je inhoudelijk iets meer over Bertolt Brecht en Michael Tsjechov lezen. 

Bertold Brecht’s Theatermethodiek.
In de tachtiger jaren ben ik veelal op het Brechtiaans theater gericht geweest: tijdens mijn conservatoriumstudie, binnen theaterprojecten en door  het uitvoeren van meer dan honderd Brechtiaanse liederen.

Internationaal; Michael Tsjechov’s Acteurstechniek en stemtechnieken.
Vanaf 1991 heb ik samengewerkt met internationale experts in de Michael Tsjechov Techniek, in theaters en opleidingen, tijdens een twintigtal internationale theaterfestivals in diverse landen: Moskou, Berlijn, Zuid Engeland, Riga,  Straatsburg, Irkoetsk, Smolensk, Balkay Meer, Novosibirsk, Ulan Bator, onder andere op de vermaarde theaterscholen van Anatoly Vassielev en het Moscow Art Theatre (MChAT); ook in het kader van de viering van 100 jaar Slavyanski Bazar, het koninklijk bezoek aan Moskou en het derde eeuwfeest van Sint Petersburg.  Ik was Medeorganisator van The International Michael Chekhov Workshop in Engeland 1994 en Berlijn 1995.

De afgelopen twee jaar zijn Finland, Noorwegen en Oezbekistan erbij gekomen, een paar weken geleden opnieuw het Russisch Anton Tsjechov Museum, zeer binnekort Barcelona en Tallin.

Nederland.
Ik heb acht jaar lang deel uitgemaakt van de artistieke leiding van de Nederlandse Michael Tsjechov Theateropleiding, verantwoordelijk voor het zang- en muziekonderwijs en voor de vakken theatertheorie en muziektheater, met leuke projecten romdom Shakespeare, Poesjkin en veelvuldig Brecht, maar ook met soundscapes, levensliederen, pop, jazz en oratorium.

Ad. voor een aantekening over Michael Tsjechov’s acteurstechniek en de samenleving zie de page ‘Michael Tsjechov’s acteurstechniek’, onder mijn  page ‘regisseur’

Samenwerking.

 • IMG_2062Acteurstechniek en regie:
  o.a. Vladislav Kokorin (Irkoetsk), Juri Afsjarov en Vladimir Baitscher (Moskou), Nikolai Parasitsj (Smolensk), Gitis Padagimas (Kaunas), Mariusz Orski (Warschau), Jobst Langhans (Berlijn).
 • Theatrale beweging, clownerie, maskerspel:
  oa  Per Brahe (Aarhus, New York), Ygor Grigorko (Ulan Ude), Rosa Tolskaja, Vladimir Ananjef (Moskou), Lenard Petit (New York), Hilje Harding (Bochum).
 • Shakespearian Voice Technique:
  o.a. Viktor Machasof en Natalia Kovaliova (Moskou); inclusief stages op de Sukin/Vaghtangov en de Moscow Art Theatre (MChAT) Theaterscholen.
 • Sprachgestaltung:
  Sarah Kane (Emerson College, Sussex) en Manjo Joosten (Zeist).
 • Voice and energy work:
  Nelly Djunbar Djagon (Ulan Ude) en Anna Petrovna (Moskou).

3. OVERIGE SPECIALISTISCHE STUDIES

 • Acteren:
  Christine Ewert, Ger van Rossum, Toneelschool Arnhem, 1987-90
  Heleen van den Berg, Vrijdagtheater Nijmegen,  1989-93
  Herman Birkemeier (Zürich): 7 werkweekenden l’art dramatique, 1989-91
  Werkweek Theatergroep Im-Puls Stuttgart 1991
 • Verteltechniek:
  Margreet van der Heide, opleiding heldenepos, De Vuurdoorn, Apeldoorn,  1989-90
  Wekelijkse privé-lessen van Miriam Mare,  Cocky van Bokhoven 1989-91
 • School van de Stemonthulling, naar Valborg Werbeck Svärdström:
  Christiaan Boele (Tampere), Herman Birkemeier (Basel), Jürgen Schriefer en Thomas Adam (Bochum), 1989-95
 • Stemvorming:
  Nel van der Spek (Nijmegen), 1989-92
 • Klank-adem methodiek:
  Arnold Doorhout Mees (Ruurlo), 1994-98
 • Estill Voice Technique (EVT):
  Alberto ter Doest, Kerrie Obert, 2007
  Anne-Marie Speed (Londen), 2009
  Irma ten Brinke (Doetinchem), 2007-12
 • Momenteel
  The Neil Semer International Vocal Insitute:
  Neil Semer (New York) en Roberta Cunningham (Berlijn)

4. THEATER- EN STEMWERK,  PERSOONLIJKE AANTEKENINGEN.

THEATERWERK.
Michael Tsjechov’s acteurstechniek. Ik voel me vereerd dat ik sinds 1992 met de theaterpersoonljkheden en stemspecialisten  heb kunnen samenwerken die ik hier noem. Daardoor ben ik ingewijd in hun kunst en heb ik hun werkwijze op diepgaande wijze kunnen bestuderen.

Ik ben gegrepen door het vertrouwen in de onuitputtelijke rijkdom van de fantasie dat binnen deze theaterkringen leeft; vervolgens door de rijk geschakeerde methodiek waarmee deze wereld zichtbaar gemaakt kan worden in de stem en het lichaam van de acteur; tevens door de benadering van de mens vanuit een holistisch principe, als fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel wezen.

Bertolt Brecht. De vervreemdende speelstijl interigeert me: de spannende verhouding tussen tekst, muziek en mis en scene, waardoor het vreemde, het bijzondere zichtbaar kan worden in de dingen die we normaal voor van vanzelfsprekend houden, vooral in menselijke verhoudingen en in de mechanismen van maatschappelijk onderdrukking. Zoals Brecht de liefdesscene uit zijn Driestuiveropera liet spelen onder een blikken metalen maantje, terwijl alle zaallichten aan waren.

Voor een aantekening over Michael Tsjechov’s acteurstechniek en de samenleving zie de page ‘Michael Tsjechov’s acteurstechniek’, onder mijn  page ‘regisseur’

FYSIEK STEMWERK.
Het aardse lichaam dient goed getraind te zijn om als instrument van klank en gebaar te dienen. Dat heeft me ertoe aangezet me gedurende een aantal jaren te scholen in Jo Estill’s Voice Technique (EVT): een  moderne, wetenschappelijk georiënteerde methode, waarbinnen de stijlkenmerken van verschillende genres gekoppeld worden aan concrete combinaties van fysieke elementen. Hierdoor is het mogelijk verschillende stijlen te onderwijzen, klassiek,  pop, jazz, volkszang; spraak, recitatie, theater-technieken. Immers: de boel mag best gaan swingen.

ENERGETISCH STEMWERK.
Maar de stem is meer dan een optelsom van fysieke factoren.  Klank is energie. Hij maakt gebaren in de ruimte die dankzij de stem hoorbaar worden. Arnold Doorhout Mees heeft me onderwezen in zijn ‘klank-adem techniek’ en ik heb de vertegenwoordigers van de School van de Stemonthullingmethodiek herhaaldelijk in Europa opgezocht. Zij  richten zich op de werking van de innerlijke gebaren van de taalklanken en op het fijnstoffelijke organisme dat de basis vormt van onze levensenergie.

SJAMANISME, BOEDDHISME, CHRISTENDOM.
De klankgebaren hebben binnen iedere culturele traditie een eigen kleur en ik ben dankbaar dat ik uit verschillende bronnen kan putten.