Koordirectie, koorscholing en koorregie


“Samen, op je eigen benen !”

KOORDIRECTIE, KOORSCHOLING, KOORREGIE

 

 • Stout!Pop-, klassiek en theaterkoren.
 • Stemvorming en Koorscholing.
 • Presentatietechniek en Regie.
 • Improvisatie.
 • Op locatie.

INHOUD VAN DEZE PAGE

Hieronder vindt je informatie over mijn manier van werken als koordirgent, over mijn visie, mijn huidge koren en een greep uit het verleden.

 

VEELZIJDIGHEID, EIGENHEID, CREATIVITEIT

Naast mijn werkzaamheden als uitvoerend kunstenaar, docent en auteur begeleid ik al vijfentwintig jaar lang met veel plezier uiteenlopende vocale ensembles.

Ik werk graag met de  meerstemmigheid waarmee componisten de prachtigste teksten op muziek zetten en vindt daarin beide polen even belangrijk. Daarnaast werp ik me met evenveel plezier op spreekstukken, klankimprovisaties en geluidslandschappen, waarvoor ik technieken  heb ontwikkeld.

Voor mij bestaat een koor uit mensen die op hun eigen benen staan en samen musiceren.  Daarom besteed ik veel aandacht aan stemontwikkeling, klankvorming  en een effectief gebruik van de ruimte, desgewenst met een theatraal effect. Naast de lichte en klasieke technieken heb ik een methode ontworpen om koren aan het swingen te krijgen.

SAMENWERKING 

Ik werk graag saman met collega’s uit andere disciplines zoals dichters, instrumentalisten en beeldende kunstenaars; ook op gekke plekken, zoals treinstations, musea en fabriekshallen.

 

COMPOSITIES, ARRANGEMENTEN, TEKSTEN

In de loop van de tijd heb ik heel wat stukken geschreven: meerstemmige composities in een klassieke, poppy of theatrale setting op teksten van mezelf en anderen,  veelal vanuit projectthema’s of samenwerkingsverbanden met dichters en theatermakers. Zie hiervoor de page ‘componist, tekstdichter’.

HUIDIGE GROEPEN

Voeten met balk 150 dpi

 • Cross-over koor Ten Voeten Uit uit Zutphen, Deventer en omgeving, dat zich richt op  de grensgebieden tussen lichte en klassieke muziek.
 • Internationaal jeugd koor ‘Yes Voices!’: een dertigtal jeugdigen van 14 tot 21 jaar, uit een zevental Europese landen, een week per jaar, steeds in een ander land; samen met de Finse Hanne Orrenma en Erki Meister uit Estland. Ontstaan vanuit de kinderen van Vox Europea, een internationaal koor met deelnemers uit zeventien landen, waar ik in 1986 lid van ben geworden.
 • ‘Klankgroep Tao Vocaal’: een doorgaande onderzoeksgroep  uit Zutphen waarin de stem als ontwikkelingsweg centraal staat en de energetische beweging van de verschillende muziek- en taalklanken.

 

EEN GREEP UIT MIJN VERLEDEN ALS KOORDIRIGENT

 • Acteurs. Diverse groepen professionele acteurs tijdens mijn ensceneringen van (muziek)theaterproducties in verschillende landen; ensembles op theaterscholen. Zie hiervoor het item over mijn werk als regisseur.
 • Lichte muziek. ‘Vocal Groep Flaus!’ en ‘Procecco’: close harmony, popmuziek, folk, veelal in mijn bewerkingen.
 • Klassiek. ‘Medeklinkers’ en ‘het Jupiter koor’: mijn modern klassieke stukken op teksten van Brecht, Shakespeare, mezelf en anderen.
 • Theaterkoor. ‘Schudden voor Gebruik’ en ‘Vocaal theater Stout!’: theatrale enscenering van popmuziek, kleinkunst en volksmuziek,  al of niet in mijn bewerkingen.
 • Improvisatie. ‘Vocal Impulse’: mijn repertoire en klankimprovisaties, aangevuld met modern klassiekse stukken. Projecten met plaatselijke dichters.  Zingen op gekke plekken in de stad.

 

One response to “Koordirectie, koorscholing en koorregie”

Leave a Reply