lijst van koorstukken, theaterscripts, liederenprogramma’s


KOORMUZIEK EN THEATERSCRIPTS VOOR NATIONALE EN INTERNATIONALE THEATERPRODUCTIES. EEN GREEP.

 • ‘Fly Tsjaika’, naar Anton Tsjechov’s ‘Meeuw’ en Richard Bach’s Johathan Livingstone Seagull, over maatschappelijke berusting versus individueel initiatief, een actueel vraagstuk tijdens de perestrojka. Theater Irkoetsk.
 • Shakespeare’s ‘MacBeth’ concentreerde zich op de thema’s berouw en vergeving; de grote hit van het regionale theaterseizoen. Staatstheater Smolensk.
 • ‘Phenix and Turtle’, naar Shakespeare’s gelijknamige gedicht, over liefde en innerlijke transformatie; geproduceerd vanuit ‘Dom Aktora’, zenuwcentrum van het Russische theaterleven.
 • ‘To Hamlet or not to Hamlet’: muzikaal gezette tekstfragmenten naar Shakespeare, festivalstuk, voor een internationale theaterconferentie in  Riga.
 • ‘Metanoia’: muziektheater rondom de Moderne Devotie’, in een aantal historische locaties aan de IJssel. Muziektheater Geert, Arnhem.
 • ‘Jonathan Soundscapes, vocaal theater’: festivalstuk ter ere van het 100 jarig bestaan van de Moskouse Slavyansky bazar & bezoek van prins Willem Alexander aan Moskou.
 • ‘Lubber in je vel’:  opera voor Theatergroep Populo, met solo’s en ensemblestukken. Tekst van Wilbert Friederichs.

 

KOORSTUKKEN VOOR THEATERSCHOLEN EN KOREN.

 • ‘Wie Bezit het Ghemene Leven’. Een tiental modern klassieke koorliederen op basis van teksten en melodieën vanuit de traditie van de moderne Devotie, onder andere Zuster Bertken, Erasmus, Titus Brandsma, Dag Hammarskjöld.
 • ‘Brechtiaanse liederen’.  Koorbewerking van een vijftal liederen van Bertolt Brecht en Wolf Bierman.
 • Popsongs. Eigenzinnige koorbewerkingen van liederen van onder andere Janis Joplin, Madonna,  Billy Joel en the Rolling Stones.
 • ‘Kleinkunstliederen’. Nieuwe zettingen van bestaande teksten van onder andere Freek De Jonge, Annie MG Schmidt en mezelf.
 • ‘Shakespeare liederen’.  Een twaalftal drie en vierstemmige, modern klassieke zettingen van teksten van William Shakespeare.
 • ‘Over liefde en dood’. Modern klassieke zetting van een aantal Nederlandse volksliederen en teksten.
 • ‘Seagulls’. Drie swingende stukken op teksten uit Jonathan Livingstone Seagull van Richard Bach, drie- en vierstemmig.
 • ‘Sturm und Gesang’. Koorbewerking van het gelijknamige oratorium van Kurt Schwaen en Heinz Rush.
 • ‘IJsselliederen’. Een zestal stukken voor drie- tot zesstemmig vrouwenkoor, ontstaan in samenwerking met dichters uit de IJsselstreek over hun rivier.
 • ‘Sehnsucht’. Humoristische, drie- en vierstemmige zettingen van vier liederen van Mozart, Brahms en Zelter.

 

LIEDERENPROGRAMMA’S

 • ‘Zie daar loopt een Been’. Script, muziek en teksten voor kleinkunst-programma rond de thema’s psychiatrie en anders-zijn: “wie is er eigenlijk gek?”; zo’n vijftigmaal in COC’s gespeeld en in de finale van Cameretten. Met pianist Jeroen Jongmans.
 • Brecht en Brahms in Ballingschap’. Script en enkele Brechtiaanse liederen en teksten voor theatraal liederenprogramma met pianist Frank van Merwijk (De Volharding, I Compani) over politiek ballingschap; met meer dan honderd speelbeurten in theaters en op scholen – speerpunt voor het LOKV- ; ook in Rusland en Siberie met de Engelse pianist Richard Thompson.
 • De Kuisheidsvereniging’ en  ‘Leven met de Dood’. Script en enkele Brechtiaanse liederen en teksten voor theatrale liederen-programma’s over ‘de seksuele moraal’ en ‘de dood’; samen met pianisten Paul Keijzers en Frank Van Merwijk in theaters en tijdens manifestaties.
 • ‘Zwanenzang en moordmuziek’. Script en muziek op teksten van mezelf en bekende dichters uit de Nederlandse geschiedenis,  voor theatraal liederenprogramma over ‘de ziel van Nederland’, met pianist Frank van Merwijk, met externe eindregie van Marja Kok (Werktheater).
 • ‘Wat geef ik mijn zoon?’. Script, muziek en enkele liederen, voor muzisch theaterstuk (poëzie, muziek, film en poppenspel) voor een internationale conferentie rondom Hanns Eisler en Joris Ivens, met oa.  Natalia Kovaliova (Taganka Theatre, Moskou) en Manjo Joosten (Elckerlick).
 • ‘Vincent: Madmen’s Blues’: liederen op brieffragmenten van Vincent van Gogh en teksten van  bekende Nederlandse dichters voor muziektheaterstuk over Vincent van Gogh, voor Russische musea (oa  Hermitage, Poesjkin Museum) en ‘300 jaar St Petersburg’. Certificaat van het Poesjkin museum. Samen met Russische acteurs , oa Natalia Kovaleva (Taganka Theatre) en Dimitri Kosnin (Vaghtangov Theaterinstituut Moskou).
 • ‘Ze leven voort, liederen over rouw, herdenking en troost’,  liederen en teksten voor herdenkingsbijeenkomsten, met zangers Ellen Pieterse en pianist/accordeonist Rien Wulffraat
 • ‘Staring op de Wildenborch’, liederen, script en teksten naar teksten van de dichter ACW Staring, voor performances op diens landgoed, samen met sopraan Irma ten Brinke en Ellen Pieterse.
 • ‘Heeft u vuur voor mij?’, script, muziek en teksten voor ‘Vocaal Theater Vox’, voor muziektheatervoostelling over relaties, het volgen van je passie en hoe om te gaan met verschillen. Met zangers Ellen Pieterse en pianist/accordeonist Wolfram Reisiger.